Jubileusz 420-lecia szkoły(site) Bernard Bondos, Jacek Kołodziej, (layout) Przemysław Baraniak