SZKOŁY POLICEALNE WOJ. POMORSKIE


POMORSKIE


Bolesławowo

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE W ZSR (DLA DOROSŁYCH)
83-250 Bolesławowo ul. Bolestawowo 15
tel.: (0-58) 588-22-36

Bytów


POMATURALNE STUDIUM TURYSTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓ LNO KSZTAŁCĄCYCH
77-100 Bytów, uI. Gdańska 57, tel.: (0-59) 822-69-20
zawód: technik obsługi turystycznej,

Chojnice

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
89-600 Chojnice, ul. Świętopełka 3. tel.: (0-53) 17-36-12
zawód: pielęgniarka,

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (ZAOCZNE)
89-600 Chojnice, uI. Swiętopełka 3, tel.: (0-53) 749-16. 781-58
zawód: technik ekonomista, technik technologii żywienia, technik hotelarstwa,

Czersk

POLICEALNE WIECZOROWE STUDIUM EKONOMICZNE
89-650 Czersk, ul. Szkolna 3, tel.: (0-531) 842-21
zawód: technik ekonomista,

Gdańsk

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE OCHRONY ŚRODOWISKA,
ZAOCZNE POLICEALNE STUDIUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI W ZSR

80-058 Gdańsk, uI. Smoleńska 5/7, tel.: (0-58) 309-05-06
zawód: technik ochrony środowiska,

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 3
80-216 Gdańsk, uI. J. Tuwima 16, tel.: (0-58) 302-37-11
zawód: technik analityki medycznej,

SZKOŁA POLICEALNA W ZESPOLE SZKOŁ ELEKTRYCZNYCH
80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238b, tel.: (0-58) 341-15-26
zawód: technik elektryk,

MEDYCZNE STUDIUM NR 1
80-416 Gdańsk, ul. Gen. Hallera 122, tel.: (0-58) 341-05-31
zawód: pielęgniarka, opiekunka dziecięca,

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 2. SZKOŁA POMATURALNA I POLICEALNA
81-401 Gdańsk, ul. Gen. Hallera 17, tel.: (0-58) 341-25-93
zawód: położna, technik fizjoterapii, technik farmaceutyczny,

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 4 - SZKOŁA POLICEALNA
80-741 Gdańsk, uI. Reduta Miś 5/7, tel.: (0-58) 301-65-51
zawód: instruktor higieny, technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna,

SZKOŁA POLICEALNA W CKU, SZKOŁA POLICEALNA (ZAOCZNA) W CKU
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 1, tel.: (0-58) 301-64-65
zawód: technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej,

POLICEALNE STUDIUM KOSMETYCZNE
80-416 Gdańsk uI. Gen. Hallera 122 tel.: (0-58) 341-05-31

SZKOŁA POLICEALNA W ZESPOLE SZKOŁ BUDOWNICTWA ARCHITEKTONICZNEGO
80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25, tel.: (0-58) 302-12-46
zawód: technik architekt,

SZKOŁA POLICEALNA NR 4, SZKOŁA POLICEALNA BHP W ZESPOLE SZKOŁ BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO
80-426 Gdańsk, ul. Gen. Hallera 16/18, tel. (0-58) 341-19-63, 341 -05-38
zawód: technik handlowiec, technik prac biurowych,

SZKOŁA POLICEALNA NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2
80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7, tel.: (0-58) 556-51-95
zawód: technik obsługi turystycznej,

SZKOŁA POLICEALNA RACOWNIKOW SŁUZB SPOŁECZNYCH
80-502 Gdańsk, ul. Gen. Hallera 245, tel. (0-58) 343-56-46

SZKOŁA POLICEALNA "CONRADINUM"
80-218 Gdańsk, Ul. Piramowicza 2 tel.: (0-58) 341 -20-18

SZKOŁA POLICEALNA W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA
80-266 Gdańsk Ul, Grunwaldzka 238, tel.: (0-58) 341 -64-61

SZKOŁA POLICEALNA W ZSZ NR 9
80-364 Gdańsk , Ul. Dąbrowszczaków 35, tel.: (0-58) 553-05-15

SZKOŁA POLICEALNA W ZSZ NR 2
80-396 Gdańsk ul. Kołobrzeska 77 tel.: (0-58) 557-17-41

Gdynia

SZKOŁA POLICEALNA HOTELARSKO-TURYSTYCZNA W ZESPOLE SZKÓŁ HOTELARSKO - GASTRONOMICZNYCH
81-962 Gdynia, ul. Morska 77, tel.: (0-58) 620-12-89
zawód: technik obsługi ruchu turystycznego, technik hotelarstwa,

POLICEALNA SZKOŁA ODZIEŻOWA W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH
81-962 Gdynia, ul. Morska 77, tel.: (0-58) 621-61-92
zawód; technik technologii odzieży,

SZKOŁA POLICEALNA EKONOMICZNA I ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNA W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH
81 -542 Gdynia, ul. Orłowska 57, tel.: (0-58) 624-82-86
zawód: technik administracji, technik ekonomista, technik prac biurowych,

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA, POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA (WIECZOROWA) W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO
81-184 Gdynia, ul. Energetyków 13, tel.: (0-58) 621 -66-13
zawód: technik informatyk,

SZKOŁA POLICEALNA ZAWODOWA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
81-962 Gdynia, uI. Grabowo 2, tel.: (0-58) 621-95-22
zawód: technik technologii żywności,NIEPUBLICZNE


Cztuczów


PRYWATNA POLICEALNA SZKOŁA (DLA DOROSŁYCH)
77-300 Cztuczów, ul. Parkowa 2, tel.: (0-59) 834-25-07

Chojnice

BAŁTYCKA SZKOŁA KADR DLA TURYSTYKI I UBEZPIECZEŃ
89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4, tel.: (0-53) 796-60
zawód: specjalista ubezpieczeniowy,

BAŁTYCKA SZKOŁA TURYSTYKI
89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6, tel.: (0-53) 796-60
zawód: technik obsfugi turystycznej,

ELITARNA SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY I BIZNESU „COBRA” W CHOJNICACH
ul. Angowicka 45
89-600 Chojnice
(052) 397 98 72, 0502 486 380
technik ochrony fizycznej osób i mienia
info@cobra.com.pl
www.cobra.edu.pl

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH PRZY SZKOLE BIZNESU W CHOJNICACH
89-620 Chojnice, uI. Lichnowska 5, tel.: (0-53) 770-08, tel/fax: 734-18
zawód: technik ekonomista, technik administracji,


Gdańsk


CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH ALFA
Szkoła Policealna

80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 1/2
tel.: 058 342 20 03, fax: 058 342 20 03
gg 6694689
email: gdansk@alfa.edu.pl
http://www.alfa.edu.pl
kierunki kształcenia: technik ochrony fizycznej i mienia, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik bezpieczeństwa i higieny pracy

CENTRUM NAUKI I BIZNESU „ŻAK”
Największa sieć szkół policealnych w Polsce
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24
tel. 058 308 42 06
tel./fax 058 308 42 07
email: gdansk@zak.edu.pl
http://www.zak.edu.pl

ELITARNA SZKOŁA SŁUŻB OCHRONNYCH „COBRA” W GDAŃSKU
ul. Legionów 11
80-441 Gdańsk
(058) 344 66 38, 0502 600 500
technik ochrony fizycznej osób i mienia
info@cobra.com.pl
www.cobra.edu.pl

POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY
"O'CHIKARA"

80-139 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37A (wejście od ulicy Kartuskiej 63-65)
tel. 058 305 34 99
email: gdansk@ochikara.pl
http://www.ochikara.pl

zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia o specjalizacjach: detektywistyka, ochrona imprez masowych

SZKOŁY POLICEALNE TEB EDUKACJA W GDAŃSKU
80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11
telefon: 058 321 71 21
fax: 058 321 71 21
email: gdansk@teb.pl
http://www.teb.pl
Szkoła Informatyki i Internetu, Szkoła Europejska EUROCOLLEGE, Szkoła Turystyki, Studium Edukacji Społecznej, Studium Projektowania i Reklamy, Studium Zdrowia i Urody, Studium Języków ARS LINGUA


NIEPUBLICZNA POLICEALNA SZKOŁA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
80-336 Gdańsk-Oliwa, ul. Wiejska 1. tej.: (0-58) 554-71-43, 554-72-76 tel.Ifax: (0-58) 554-16-10
zawód: technik obsługi turystycznej,

NIEPUBLICZNA POLICEALNA SZKOŁA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ (ZAOCZNA)
80-336 Gdańsk-Oliwa, ul. Wiejska 1, . tel.: (0-58) 554-71-43, 554-72-76 tel. /fax: (0-58) 554-16-10
zawód: technik obsługi turystycznej,

POLICEALNE STUDIUM UBEZPIECZEN, BANKOWOŚCI I BIZNESU W GDAŃSKU
80-435 Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Biała 1, tel.: (0-58) 341-14-57, tel/fax: (0-58) 341-44-17
zawód: technik ekonomista, technik administracji,

NIEPUBLICZNE STUDIUM TERAPII ZAJĘCIOWEJ
80-026 Gdańsk, ul. Dworcowa 9. tel.: (0-58) 309-04-54
zawód: instruktor terapii zajęciowej,

ROCZNE POLICEALNE STUDIUM REKLAMY
80-830 Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16, tel.: (0-58) 320-22-46
zawód: technik organizacji reklamy,

POLICEALNE STUDIUM PUBLIC RELATIONS I DORADZTWA PERSONALNEGO
80-830 Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16 tel.: (0-58) 320-22-46,320-22-47
specjalności: public relations (dziennikarska), doradztwo personalne (psychologiczna),

STUDIUM SHOW BIZNESU
80-830 Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16, tel.: (0-58) 320-22-46
specjalność: organizacja rozrywki (tryb zaoczny),

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM KUPIECKIE WZPHiU
80-239 Gdańsk, ul. Miszewskiego 12, tel.: (0-58) 344-96-78
zawód: technik handlowiec,

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ADMINISTRACJI, ROCZNE STUDIUM ZAWODOWE
80-239 Gdańsk, uI. Gdyńskich Kosynierów 11, tel.: (0-58) 301 -61-45
zawód; technik administracji,

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM INFORMACJI
80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, tel.: (0-58) 301 -61-45
zawód: asystent marketingu,

POLICEALNE ZAOCZNE STUDIUM INFORMATYKI
80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51, tel.: (O-68) 302-98-88, tel. :/fax: 302-49-71
zawód: technik informatyk,

POLICEALNE STUDIUM KOSMETYKI NATURALNEJ
80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51, tej.: (O-58) 302-98-88 tel. :/fax: (O-58) 302-49-71
zawód: technik usług kosmetycznych,

POLICEALNE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH I BIZNESU
80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51, tel.: (O-58) 302-98-88, tej. /fax: (0-58) 302-49-71
zawód: technik prac biurowych,

GDAŃSKA AKADEMIA GOSPODARCZA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI
80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40, tel.: (0-58) 301-13-25
zawód: technik prac biurowych,

POLICEALNA SZKOŁA RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW
80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238, tel.: (0-58) 341-02-30
zawód: technik ekonomista,

POLICEALNA SZKOŁA RACHUNKOWOŚCI ODDK
80-848 Gdańsk, ul. Osiek 12, tel.: (0-58) 301-48-82
kierunek: rachunkowość,

STUDIUM HOTELARSTWA I ORGANIZACJI TURYSTYKI
80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 11, tel.: (0-58) 553-19-11
kierunki: turystyka, hotelarstwo,

AKADEMIA MULTIMEDIALNA
80-821 Gdańsk, ul. Grodza Kamienna 5, tel. /fax: (0-58) 301-18-42
zawód: artysta plastyk,

POLICEALNE ZAOCZNE STUDIUM BHP
80-242 Gdańsk, ul.Waryńskiego 4 tel.: (O-58) 302-11-39
zawód: technik bhp,

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNE, PRYWATNE (ZAOCZNE) POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNE
80-239 Gdańsk, ul. Miszewskigo 12, tel.: (0-58) 341-00-76
zawód: technik ekonomista,

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE W GDAŃSKU

80-058 Gdańsk-Orunia, ul. Smoleńska 5/7
tel. (0-58) 309-05-06
e-mail: stopka@stopkapress.com.pl
http://www.stopkapress.com.pl
zawód: technik farmaceuta

PRYWATNA POLICEALNA SZKOŁA HANDLOWA
80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 1 tel.: (0-38) 301-61-45

BAŁTYCKA SZKOŁA KADR, POLICEALNA SZKOŁA TURYSTYKI
80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 93
zawód: technik obsługi turystycznej,

SZKOŁA POLICEALNA W BAŁTYCKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA
80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 93

POLICEALNA SZKOŁA BIZNESU -BUISNESS COLLEGE
80-445 Gdańsk, ul. Pestalozziego 7/9, tel.: (0-58) 341-46-56

ELITARNA SZKOŁA SZŁUŻB OCHRONY "COBRA"
80-156 Gdańsk, ul.: Dąbrowszczaków 35, tel.: (0-58) 553-93-98

POLICEALNE CENTRUM EDUKACJI "DrukTur"
80-445 Gdańsk, ul. Pestalozziego 7/9, tel.: (0-58) 341 -98-62
zawód: technik administracji-publicznej, celnik, ubezpieczenia; technik obsługi turystycznej;
asystent dyrektora; technik handlowiec-handel zagraniczny,


POLICEALNE CENTRUM EDUKACJI, POLICEALNE STUDIUM ZARZĄDZANIA I MARKETINGU - BUISNESS COLLEGE
80-445 Gdańsk, ul. Pestalozziego 7/9, tel.: (0-58) 341 -46-56, 301-68-41

POLICEALNE STUDIUM OBSŁUGI SPEDYCYJNEJ I CELNEJ, POLICEALNE STUDIUM UBEZPIECZEŃ - BUSSINESS COLLEGE
80-445 Gdańsk, ul. Pestalozziego 7/9 tel.: (0-58) 301-68-41
zawód: technik obsługi celnej i spedycyjnej, ubezpieczenia,

SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH, POLICEALNE NIEPUBLICZNE STUDIUM ZAWODOWE
80-286 Gdańsk, Ul. P. Gojawiczyńskiej 10, tel.: (O-58) 301-48-59

ROCZNE ZAOCZNE STUDIUM ADMINISTRACJI I BIZNESU
80-239 Gdańsk, Ul. Miszewskiego 12, tel.: (0-58) 344-96-78
zawód: technik administracji,

POLICEALNE STUDIUM PSYCHOTRONIKI, POLICEALNE STUDIUM DZIENNIKARSKIE
80-397 Gdańsk, uI. Kołobrzeska 57

POLICEALNE STUDIUM KULTURALNO-LITERACKIE
80-395 Gdańsk, ul. Opolska 2

POLICEALNE STUDIUM PSYCHOLOGII ALTERNATYWNEJ
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 1/2

Gdynia

CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH ALFA
SZKOŁA POLICEALNA

81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 54
tel: 058 624 82 45
gdynia@alfa.edu.pl
http://www.alfa.edu.pl
kierunki kształcenia: technik ochrony fizycznej i mienia, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik bezpieczeństwa i higieny pracy

CENTRUM NAUKI I BIZNESU „ŻAK”
Największa sieć szkół policealnych w Polsce
81-364 Gdynia, ul.10 lutego 33
tel: 058 620 00 80, 058 621 76 87
fax: 058 620 00 80
email: gdynia@zak.edu.pl
http://www.zak.edu.pl

SZKOŁA MORSKA W GDYNI
81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10
tel. 058 621 75 41; 058 661 26 55
e-mail: szkola@morska.edu.pl
http://www.morska.edu.pl
kształcąca w zawodach: oficer nawigator statku morskiego, oficer mechanik statku morskiego

SZKOŁY POLICEALNE TEB EDUKACJA W GDYNI
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 30
telefon: 058 622 46 77
fax: 058 622 46 77
email: gdynia@teb.pl
http://www.teb.pl
Szkoła Informatyki i Internetu, Szkoła Europejska EUROCOLLEGE, Szkoła Turystyki, Studium Edukacji Społecznej, Studium Projektowania i Reklamy, Studium Zdrowia i Urody, Studium Języków ARS LINGUA


POLICEALNA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA
81-049 Gdynia, uI. Wejherowska 55, tel.: (0-58) 623-10-14
zawód: technik ekonomista,

POLICEALNE STUDIUM INFORMATYKI, PRAWA I ADMINISTRACJI
81 -049 Gdynia, uI. Wejherowska 55, tel.: (0-58) 623-10-14
zawód: technik informatyk, technik administracji,

STUDIUM MORSKIE WYZSZEJ SZKOŁY MORSKIEJ
81-225 Gdynia, ul. Morska 81/87, tel.: (0-58) 621-70-41 w. 354, 662
zawód: marynarz,

POLICEALNA SZKOŁA EKONOMICZNA "EUROSCHOOL"
81-183 Gdynia, ul. Boisko 4, tel.: (O-58) 665-48-10
zawód: technik ekonomista,

POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA
81-183 Gdynia, ul. Boisko 4, tel.: (O-58) 665-48-10
zawód: technik usług kosmetycznych,

POLICEALNA SZKOŁA BIZNESU
81-346 Gdynia, uI. S. Zeromskiego 31, tel.: (0-58) 622-28-27
zawód: technik ekonomista,

POLICEALNE STUDIUM HOTELARSKIE "FORBER"
81-346 Gdynia, uI. S. Zeromskiego 26. tel.: (O-58) 661-77-67
zawód: technik hotelarstwa,

POLICEALNE STUDIUM OBSŁUGI CELNEJ I SPEDYCYJNEJ
81-540 Gdynia, AI. Zwycięstwa 194, tel.: (0-58) 624-81-36
zawód: agent celny, spedytor,

POLICEALNE STUDIUM OBSŁUGI CELNEJ
81-540 Gdynia, ul. Władysława IV 54
zawód: agent celny, spedytor,

POLICEALNE STUDIUM OBSŁUGI CELNEJ
81-351 Gdynia, uI. Jana z Kolna 5

Kłanino

NIEPUBLICZNE POLICEALNE STUDIUM INFORMATYCZNE
84-017 Kłanino, tel.: (0-58) 673-87-83
zawód: technik informatyk,

Kościerzyna

CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH ALFA
SZKOŁA POLICEALNA

83-400 Kościerzyna, ul. Sikorskiego 1
(PZS Nr 1)
tel.: 058 686 36 56, fax 058 686 35 57
koscierzyna@alfa.edu.pl
http://www.alfa.edu.pl
kierunki kształcenia: technik ochrony fizycznej i mienia, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa, technik rybactwa śródlądowego, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kwidzyn

CENTRUM NAUKI I BIZNESU „ŻAK”
Największa sieć szkół policealnych w Polsce
82-500 Kwidzyn, ul. Chopina 26 (II piętro, pok. 203)
tel. 055 275 96 66
fax 055 275 96 67
mail: kwidzyn@zak.edu.pl
http://www.zak.edu.pl

Lębork

ELITARNA SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY I BIZNESU „COBRA” W LĘBORKU
ul. I Armii Wojska Polskiego 10
84-300 Lębork
0502 486 590
technik ochrony fizycznej osób i mienia
info@cobra.com.pl
www.cobra.edu.pl

POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH (ZAOCZNA)
84-300 Lębork, uI. Dygasińskiego 14, tel.: (0-59) 862-12-93
zawód: technik ekonomista,

Malbork

SZKOŁA POLICEALNA ZAWODOWA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ
82-200 Malbork, Pl. Słowiański 18, tel/fax: (O-55) 272-34-13
zawód: technik bhp, technik administracji,

POLICEALNE STUDIUM INFORMATYCZNE
82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 99, tel.: (0-55) 272-36-78
zawód: technik informatyk,

Puck


ZAOCZNE STUDIUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
84-100 Puck, ul. Wejherowska 3
zawód: technik bhp,

Reda

POLICEALNA SZKOŁA RACHUNKOWOŚCI DLA DOROSŁYCH, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU
zawód: technik ekonomista, technik handlowiec,
84-240 Reda, ul. Łąkowa 36/38,
tel.: (0-58) 678-32-44

POLICEALNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA, ORGANIZACJI I OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ, POLICEALNA SZKOŁA ZARZĄDZĄNIA ADMINISTRACJI I FINANSÓW
84-240 Reda, ul. Łąkowa 36/38, tel.: (0-58) 678-32-44
zawód: technik organizacji i obsługi turystycznej, technik administracji,

KASZUBSKA POLICEALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA
84-240 Reda,uI. Norwida 47, tel.: (0-58) 674-08-38
zawód: technik obsługi turystycznej,

Rumia


ELITARNA SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY I BIZNESU „COBRA” W RUMI
ul. Świętojańska 11
84-230 Rumia
(058) 679 31 51, 0502 486 388
technik ochrony fizycznej osób i mienia
info@cobra.com.pl
www.cobra.edu.pl

POLICEALNA SZKOŁA HANDLOWA
84-250 Rumia, ul. Górnicza 19, tel.: (0-58) 671-31-62
zawód: technik handlowiec,

Sopot

POLICEALNA SOPOCKA SZKOŁA ) N FORMATYKI
81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 35, tel.: (0-58) 551-27-92
zawód: technik informatyk,

POLICEALNA SZKOŁA BANKOWA
81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22, tel.: (O-58) 551-12-43
kierunek: bankowość,

STUDIUM PSYCHOLOGII I ZARZĄDZANIA
81-838 Sopot, AI. Niepodległości 751, tel.: (0-58) 551-11-84
kierunki: psychologia, zarządzanie,

Słupsk


POLICEALNE STUDIUM INFORMATYKI DLA DOROSŁYCH ZDZ
76-200 Słupsk, ul. Grodzka 9, tel/fax: (0-59) 842-49-35, 841-47-56
zawód: technik informatyk,

POLICEALNE STUDIUM INFORMATYKI (DLA DOROSŁYCH)
76-200 Słupsk, uI. Szczecińska 54, tel.: (0-59) 842-49-35
zawód: technik informatyk, technik urządzeń sanitarnych,

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE W SŁUPSKU
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 36
tel. (059) 845 64 48
e-mail: stopka@stopkapress.com.pl
http://www.stopkapress.com.pl
zawód: technik farmaceuta

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
76-200 Słupsk, uI. Deotymy 15A, tel.: (0-59) 840-15-92
zawód: technik ekonomista,

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE (ZAOCZNE)
76-200 Słupsk,ul. Deotymy 15A, tel.: (0-59) 840-15-92
zawód: technik ekonomista,

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
76-200 Słupsk, ul. Grottgera 1OA, tel.: (0-59) 844-38-58

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
76-200 Słupsk, ul. Sobieskiego 13, tel.: (0-59) 843-14-38

PRYWATNE ZAOCZNE STUDIUM ZAWODOWE
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 17, tel.: (0-59) 843-10-66
zawód: technik informatyk,

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 20/76, tel.: (0-59) 840-22-88

PRYWATNE ZAOCZNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
76-200 Słupsk, uI. Krzywa 40, tej: (0-59) 842-98-59
zawód: technik hotelarstwa, technik prac biurowych, technik obsługi ruchu turystycznego,
technik ekonomista, technik usług gastronomicznych,


PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
76-200 Słupsk, ul. Wita Stwosza 13, tel.: (0-59) 841-45-75
zawód: technik informatyk,

POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY
76-200 Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 2, tel.: (0-59) 842-48-31
zawód: pracownik ochrony, detektyw,

SZKOŁY POLICEALNE TEB EDUKACJA W SŁUPSKU
76-200 Słupsk, al. Wojska Polskiego 29
telefon: 059 842 23 82
fax: 059 843 92 06
email: slupsk@teb.pl
http://www.teb.pl
Szkoła Informatyki i Internetu, Szkoła Europejska EUROCOLLEGE, Szkoła Turystyki, Studium Edukacji Społecznej, Studium Projektowania i Reklamy, Studium Zdrowia i Urody, Studium Języków ARS LINGUA


Starogard Gdański


SZKOŁY POLICEALNE TEB EDUKACJA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 19c
telefon: 058 775 00 44
fax: 058 775 00 44
email: starogard@teb.pl
http://www.teb.pl
Szkoła Informatyki i Internetu, Szkoła Europejska EUROCOLLEGE, Szkoła Turystyki, Studium Edukacji Społecznej, Studium Projektowania i Reklamy, Studium Zdrowia i Urody, Studium Języków ARS LINGUA


Sztum-Barlewiczki

POLICEALNE STUDIUM INFORMATYCZNE
82-400 Sztum-Barlewiczki, tel.: (0-55) 277-20-60
zawód: technik informatyk,

Tczew

POLICEALNA SZKOŁA BIZNESU, STUDIUM OBSŁUGI CELNEJ I SPEDYCYJNEJ, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU
83-110 Tczew. ul. Gdańska 17.
kierunki: zarządzanie i marketing, obsługa celna i spedycyjna,

Władysławowo

POLICEALNE STUDIUM JĘZYKOW OBCYCH I ADMINISTRACJI
84-120 Władysławowo, ul. Drogowców 1
zawód: technik administracji,