SZKOŁY POLICEALNE WOJ. PODLASKIE


Augustów

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH
16-300 Augustów. Al. Kard. Wyszyńskiego 3, tel.: (O-87) 643-28-61
zawód: technik obsługi turystycznej, technik administracji,

Białystok

SZKOŁA POLICEALNA RACO WNIKOW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
15-476 Białystok, ul. Poleska 27. tel.: (O-85) 654-52-70
zawód: pracownik socjalny,

SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH (ZAOCZNA)
15-476 Białystok, ul. Poleska 27. tel.: (O-85) 654-52-70
zawód: pracownik socjalny,

MEDYCZNE STUDIUM ZAW0D0WE NR1
15-230 Białystok, ul. Czackiego 8, tel.: (0-85) 742-18-81
zawód: technik analityki medycznej, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik fizjoterapii, dietetyk,

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 2
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 23. tel.: (0-85) 741-62-12
zawód: położna, pielęgniarka, higienistka stomatologiczna, ratownik medyczny,

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH
15-028 Białystok, uI. Słonimska 47/1 tel.: (O-85) 732-63-06, 732-20-24.
zawód: technik geodeta,

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH
15-370 Białystok, ul. Bema 105, tel.: (0-85) 742-36-09, 742-22-30
zawód: technik ekonomista,

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA W ZESPOLE SZKÓŁ METALOWO-DRZEWNYCH
15-887 Białystok, ul. Stołeczna 21. tel.: (0-85) 742-12.13, 742-29-23
zawód: technik bhp,

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 DLA DOROSŁYCH (ZAOCZNE)
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28. tel.: (O-85) 651-30-48, 651-17-95
zawód: technik ekonomista,

POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
zawód: technik usług kosmetycznych
15-082 Białystok, ul. Swiętojańska 1,tel.: (O-85) 741-61 -43

Bielsk Podlaski

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE im. dr J. Sztachelskiego
17-200 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 5. tel.: (O-85) 730-26-78
zawód: pielęgniarka, dietetyk,

POLICEALNA SZKOŁA AGROBIZNESU W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH
17-100 Bielak Podlaski, ul. Hotowieska 18. tel.: (O-85) 730-22-42, 730-22-41
zawód: technik agrobiznesu,

Grajewo

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH im. M. Kopernika
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3. tel.: (O-86) 272-20-96
zawód: technik ekonomista,

Kolno

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 3, tel.: (O-86) 278-21-18
zawód: pielęgniarka

Łomża

POLICEALNE TECHNIKUM ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ DRZEWNYCH im. Komisji Edukacji Narodowej
18-400 Łomża, Aleja Legionów 9. tel.: (O-86) 216-51-27
zawód: technik bhp,

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
18-400 Łomża, ul. M. Kopernika 16. tel.: (0-86) 216-62-63
zawód: technik ekonomista, technik administracji, handlowiec,

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ MEDYCZNYCH
18-400 Łomża, uI. Wiejska 16. tel.: (O-86) 21 6-31-53
zawód: pielęgniarka, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik fizykoterapii,

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22. tel.: (O-86) 218-62-39
zawód: technik elektronik,

Pisz

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
12-200 Pisz, ul. Młodzieżowa 26, tel.: (O-87) 23-21-43
zawód: dietetyk, pielęgniarka

Sokółka

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA
18-100 Sokółka, ul. A. Mickiewicza l1, tel.: (0-85) 711-25-74
zawód: technik prac biurowych,

Suwałki

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 30, tel.: (O-87) 66-28-98
zawód: ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy, położna, pielęgniarka,

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 83, tel.: (0-87) 66-46-34
zawód: technik informatyk,

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 14. tel.: (0-87) 66-42-39
zawód: technik ekonomista,

Wysokie Mazowieckie

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 2. tel.: (O-86) 275-23-07
zawód: położna,

Zambrów

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
18-300 Zambrów, ul. Wojska Polskiego 29. tel.: (0-86) 271-48-82
zawód: technik ekonomista

 


NIEPUBLICZNE


Augustów

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZOZ w Augustowie
16-300 Augustów, uI. Tytoniowa 10, tel.: (0-87) 643-52-53
zawód: technik ekonomista,

Białystok

CENTRUM NAUKI I BIZNESU „ŻAK”
Największa sieć szkół policealnych w Polsce
15-879 Białystok, ul. Świętego Rocha 6 lok. 15
tel. 085 746 08 40
fax 085 746 02 38
email: bialystok@zak.edu.pl
http://www.zak.edu.pl

ELITARNA SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY I BIZNESU „COBRA” W BIAŁYMSTOKU
ul. Antoniuk Fabryczny 1
15- 762 Białystok
Punkt rekrutacyjny:
ul. Lipowa 4 pok. 111
15- 427 Białystok
(085) 741 41 22, 0502 486 416
technik ochrony fizycznej osób i mienia
info@cobra.com.pl
www.cobra.edu.pl

POLICEALNE STUDIUM INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKEIJ

15-381 Białystok, ul. Wiejska 45A pok 25
tel.centr. 742-20-41 w. 591,
tel.fax 744-26-35,
http://studium.pb.bialystok.pl
specjalizacja: sieci komputerowe

Policealne Studium Informatyki
rok założenia 1993
ul. J I. Kraszewskiego 33, 15-024 Białystok,
tel. (085) 732-42-16, tel.fax 732-56-24

e-mail: studium@edukom.net,
http://www.szkola.amj.pl

kierunek: informatyka

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne TWP
utworzone w 1995r.
Adres: 15-063 Białystok, ul. Warszawska 2
Tel. : ( 0-85 ) 74-35-106
Tel./fax: ( 0-85 ) 74-35-705
e-mail: nauka@twp.bialystok.pl
http://www.twp.bialystok.pl
zawód:
technik administracji, technik agrobiznesu, technik archiwista, technik bhp, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik prac biurowych

Policealna Szkoła Detektywów I Pracowników Ochrony
"O'CHIKARA"

15-281 Białystok, ul. Legionowa 7
tel.: 085 744 60 90
e-mail: bialystok@ochikara.pl
http://www.ochikara.pl
zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia o specjalizacjach: detektywistyka, ochrona imprez masowych

Studium Hotelarstwa i Obsługi Turystyki
rok założenia 1993
ul. J I. Kraszewskiego 33, 15-024 Białystok,
tel. (085) 732-42-16, tel.fax 732-56-24

e-mail: studium@edukom.net,
http://www.studium.edukom.net

kierunki: agrobiznes, hotelarstwo, usługi gastronomiczne, obsługa turystyki

Szkoły policealne TEB Edukacja w Białymstoku
15-093 Białystok, ul. Suraska 1
telefon: 085 744 39 85
fax: 085 744 39 86
email: bialystok@teb.pl
http://www.teb.pl
Szkoła Informatyki i Internetu, Szkoła Europejska EUROCOLLEGE, Szkoła Turystyki, Studium Edukacji Społecznej, Studium Projektowania i Reklamy, Studium Zdrowia i Urody, Studium Języków ARS LINGUA

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
15-003 Białystok, Ul. H. Sienkiewicza 77, tej: (0-85) 675-13-89
zawód: technik informatyk, prac biurowych, architekt

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE (ZAOCZNE)
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77, tel.: (0-85) 675-13-89
zawód: technik informatyk, organizacji reklamy, prac biurowych, bhp

POLICEALNA SZKOŁA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
15-002 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77, tel.: (0-85) 675-24-84
zawód: technik obsługi ruchu turystycznego,

POLICEALNE STUDIUM BANKOWOŚCI (ZAOCZNE)
15-002 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77, tel.: (0-85) 675-24-84
zawód: technik ekonomista,

POLICEALNE STUDIUM ZARZĄDZANIA DLA DOROSŁYCH (ZAOCZNE)
15-542 Białystok, ul. Jagienki 4, tel.: (0-85) 675-02-71, 675-02-59
zawód: technik ekonomista technik handlowiec, technik prac biurowych, technik informatyk

POLICEALNE STUDIUM ZARZĄDZANIA
15-542 Białystok, ul. Jagienki 4, tel.: (0-85) 675-02-71, 675-02-59
zawód: technik ekonomista technik handlowiec, technik informatyk, technik prac biurowych, technik
obsługi turystycznej

POLICEALNE STUDIUM KOSMETYCZNE
15-874 Białystok, ul. Poleska 52, tel.: (0-85) 675-27-O2
zawód: technik usług kosmetycznych,

ZAOCZNE STUDIUM HOTELARSTWA I TURYSTYKI
15-702 Białystok, uI. Knyszyńska 12. tel.: (0-85) 651-38-54
zawód: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
15-002 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77, tel.: (0-85) 675-24-84
zawód: technik informatyk,

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE (ZAOCZNE)
15-002 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77, tel.: (0-85) 675-24-84
zawód: technik informatyk,

POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNE DLA DOROSŁYCH "WIG"
15-472 Białystok, Ul. Ciepła 40, tel.: (O-85) 675-13-51
zawód: technik ekonomista ,

POLICEALNE STUDIUM BIZNESU DLA DOROSŁYCH BFKK
15-875 Białystok, ul. Krakowska 9, tel.: (O-85) 742-66-82
zawód: technik ekonomista ,

POLICEALNE STUDIUM TURYSTYKI I HOTELARSTWA DLA DOROSŁYCH BFKK
15-875 Białystok, uI. Krakowska 9, tel.: (O-85) 742-66-82
zawód: technik obsługi turystycznej ,

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA (ZAOCZNA)
15-370 Białystok, ul. Bema 105 pok. nr 11 (W budynku ZSHE) tel.: (O-85) 744-08-34
zawód: technik informatyk, technik ekonomista, technik administracji technik obsługi turystycznej, agent celny, terapeuta zajęciowy,

POLICEALNE STUDIUM INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE
, 15-351 Białystok, uI. Wiejska 45a tel.: (O-85) 742-20-41 w. 591
zawód: technik informatyk

POLICEALNE STUDIUM INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE DLA DOROSŁYCH
15-351 Białystok, uI. Wiejska 45a, tel.: (O-85) 742-20-41 w. 591
zawód: technik informatyk,

POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNIKOW OCHRONY I KONWOJOWANIA DLA DOROSŁYCH (ZAOCZNA)
15-307 Białystok, uI. Wesoła 11 a, tel.: (085) 742-21-55
zawód: agent ochrony mienia i osób,

ZAOCZNE STUDIUM EKONOMICZNE
15-101 Białystok, ul.: Jurowiecka 33, tej.: (0-85) 676-18-62
zawód: technik ekonomista technik informatyk,

POLICEALNA SZKOŁA ASTROBIOLOGII (ZAOCZNA)
15-762 Białystok, ul. Fabryczna 1, tel.: (0-85) 653-00-73
zawód: specjalista odnowy psychobiologicznej, parapsycholog,

POLICEALNA SZKOLA DLA DOROSŁYCH "ARCHITEKT" (ZAOCZNA)
15-307 Białystok, uI. Wesoła 4a, tel.: (0-85) 661-54-43
zawód: technik architekt,

POLICEALNE STUDIUM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY MIENIA I OSÓB ORAZ USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH (ZAOCZNE)
15-110 Białystok, ul. Kombatantów4, tel.: (O-85) 675-52-33
zawód: pracownik usług ochrony,

POLICEALNA SOPOCKA SZKOŁA INFORMATYKI
15-095 Białystok. uI. M. Curie-Skłodowskiej 3. tej.: (0-85) 744-76-10
zawód: technik informatyk,

POLICEALNA SOPOCKA SZKOŁA INFORMATYKI (ZAOCZNA)
15-095 Białystok, uI. M. Curie-Skłodowskiej 3. tel.: (a-85) 744-76-10
zawód: technik informatyk,

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
15-082 Białystok, uI. Świętojańska 12. tel.: (0-85) 743-29-13
zawód: technik administracji - publicznej, celnik, ubezpieczenia; technik ekonomista - zarządzanie
i marketing; technik prac biurowych -asystent dyrektora; technik handlowiec - handel zagraniczny

Bielsk Podlaski

POLICEALNE STUDIUM EKONOMII I INFORMATYKI DLA DOROSŁYCH
17-100 Bielsk Podlaski, ul:. Hołowieska 18. tej.: (0-85) 730-22-41
zawód: technik informatyk,

Hajnówka

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZDZ (ZAOCZNE)
17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tej.: (0-85) 682-24-85
zawód: technik informatyk,

Kolno

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
18-500 Kolno, Plac Wolności 15. tej.: (O-86) 278-23-75
zawód: technik ekonomista,

Łomża

CENTRUM NAUKI I BIZNESU „ŻAK”
Największa sieć szkół policealnych w Polsce
18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 40 (CH "4+", II piętro)
tel./fax 086 215 02 15
email: lomza@zak.edu.pl
http://www.zak.edu.pl

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
Policealne Studium Farmaceutyczne w Łomży
Rok założenia: 1981
18-403 Łomża, Al. Piłsudskiego 83
tel. (0-86) 216-42-61, faks 216-42-62
e-mail: stopka@stopkapress.com.pl
http://www.stopkapress.com.pl
zawód: technik farmaceuta

POMATURALNE I POLICEALNE STUDIUM ZARZĄDZANIA I MARKETINGU
18-400 Łomża, ul. A. Mickiewicza 6, tej.: (O-86) 218-50-43
zawód: technik ekonomista,


Siemiatycze

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZDZ (ZAOCZNE)
17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 12, tel.: (O-85) 655-21-43
zawód: technik ekonomista,

Suwałki

CENTRUM NAUKI I BIZNESU „ŻAK”
Największa sieć szkół policealnych w Polsce
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 76
tel./fax 087 566 34 20
email: suwalki@zak.edu.pl
http://www.zak.edu.pl

SUWALSKA SZKOŁA BIZNESU POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH (ZAOCZNE)
16-400 Suwałki, ul. Utrata 9. tej.: (0-87) 66-54-81 w. 307, 65-09-38
zawód: technik ekonomista, technik informatyk,

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZDZ W BIAŁYMSTOKU (ZAOCZNE)
z siedzibą w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 23. tel.: (0-87) 66-49-64
zawód: technik informatyk,